Visita biblioteca comunal E-E

5è CATALÀ - LES BIBLIOTEQUES COMUNALS

Recursos:

Activitat: Visitem la biblioteca comunal

● Conèixer les dades que cal recollir per identificar o citar un llibre. (F1)

● Coneixement del funcionament de les biblioteques escolars i públiques per saber on es poden trobar llibres per a la seva edat i de temes del seu interès. (C1)

● Interès i valoració del text literari com a vehicle de comunicació i d’interacció i com a possibilitat de gaudi personal. (A3)


Desenvolupament:

Activitat: Visita biblioteca comunal

Els alumnes visitaran la Biblioteca Comunal de la seva parròquia. Es duran a terme les activitats que cada biblioteca proposi per tal de conèixer la distribució del seu fons i el seu funcionament.

Joc del bibliotecari: Després de l'explicació del fons, distribució, normes i funcionament de la Biblioteca Comunal s'explica i es realitza el Joc.

El Joc consisteix en buscar un llibre per la biblioteca en parelles. La Bibliotecària reparteix una pregunta-pista a cada parella i a partir d'aquesta ha de trobar el llibre.

Un cop acabada l'activitat, cada parella exposa el seu llibre i explica què ha fet per trobar-lo


Material:

Catells Pregunta-Pista que reparteix la Bibliotecària del Comú d'Escaldes-Engordany