Jo Recomano

Activitats realitzades en llengua catalana per recomanar llibres promocionant la lectura:

CATALÀ - JO RECOMANO

Recursos:

Indicadors d’avaluació:

 - FRA - Sessió 1 - Jo Recomano

Títol:Jo recomano

Llengua de vehiculació: Català

Agrupament: individual

Desenvolupament:

Activitat 8: 

a.- Jo Recomano un llibre de la biblioteca

Cada alumne escull un llibre en llengua francesa i durant 15 dies el llegirà i la propera sessió en farà o no la recomanació.

La mestra de la biblioteca o el mestre de francès farà una recomanació perquè serveixi de model als alumnes.

Primer s’haurà de presentar el llibre dient el títol, l’autor, l’editorial i si s’escau la col·lecció. Tot seguit recomanarà el llibre explicant el per què:  farà una breu valoració per animar a llegir-se el llibre i/o farà un breu resum d’aquella part més emocionant o rellevant de la història. Si no el recomana,  argumentarà el per què (avorrit, difícil, infantil, temàtica…)

Aquesta recomanació es pot fer de diferents maneres:

Material:

Càmera de vídeo o Ipad per a fer les gravacions

Fitxa de recomanació escrita (veure Annex) o Carpeta Material   Jo Recomano

           

- FRA - Sessió 2 - Jo Recomano

Títol: Jo recomano

Llengua de vehiculació: Català

Agrupament: Individual

Desenvolupament:

Activitat 9:

Cada alumne farà la seva recomanació i la mestra de la biblioteca ho gravarà en vídeo.

Posteriorment es penjaran totes les recomanacions a la web de la Bibliolina o web de l’escola.

Material:

Càmera de vídeo o Ipad per a fer les gravacions

Fitxa de recomanació escrita (vegeu Annex o Carpeta Material  Jo Recomano)

JO RECOMANO UN LLIBRE 2022-2023

ASTÈRIX

YETIS

SMILES

LLAMPS

JO RECOMANO UN LLIBRE 2021-2022

ASTÈRIX


LLAMPS


SMILES


YETIS


TAMARROS

JE RECOMMANDE UN LIVRE 2020/2021


ASTÈRIX

ISARDS

LLAMPS

SMILES

ANYS ANTERIORS

YouTube