La maleta del conte

CARPETA D’APRENENTATGE COOPERATIU D’AULA

 Nivell: 2n curs

Àrea: Biblioteca

Activitat: La maleta del Conte

Dinàmica/Estructura: Àmbit Intervenció A Cohesió de Grup: 2- Coneixement mutu i interacció entre l’alumnat

Objectius i continguts prioritaris

Fomentar la participació de tots els alumnes per compartir llibres de casa promocionant la lectura d'aquest i que, d'aquesta manera, se sentin valorats i respectats per tot el grup classe


Descripció de l’activitat i materials

La mestra de la biblioteca ofereix la maleta del conte buida als nens. Se l'hauran de portar a casa i omplir-la amb un llibre que tinguin i que els agradi molt. Durant la propera sessió compartiran el seu tresor amb el grup classe explicant allò que vulguin del seu imaginari o llibre de recerca i argumentant la seva tria.


Organització del temps

Treballant amb mig grup classe i, tenint en compte que en la mateixa sessió es fan altres activitats, es dediquen 15 minuts de cada sessió per a que puguin presentar la seva Maleta tres nens i es tindrà en compte que, en la següent sessió, es podran presentar tres maletes més i així fins que ho hagin fet tots els alumnes.


Consigna

Durant la 1a sessió la mestra presenta la maleta del conte explicant que, el proper dia que pugin a la biblioteca, tres nens exposaran la maleta a tots els companys. Dins d'aquesta maleta portaran el llibre que tinguin a casa i que més els agradi. Hauran d'explicar als nens l'argument del conte o el tema del llibre de recerca i explicar per què els agrada tant.

Intervenció de regulació de l’activitat

S'enviarà una nota als pares explicant l'activitat i demanant la seva col·laboració.

La mestra de la biblioteca respectarà la decisió dels alumnes de participar o no en l’activitat però haurà de buscar la manera de que, en una altra sessió, aquells nens reticents a endur-se la maleta, ho acabin fent. 

Progressivament la mestra de la Biblioteca vetllarà per a que tots els alumnes acabin participant en l’activitat donant suport i confiança. En aquells casos en que la família no hi participi, les tutores d'aula s'hauran d'implicar per a que la maleta torni plena (amb un llibre de la biblioteca d'aula que agradi molt al nen).

Durant la 1a sessió es presenta la maleta. S'explica que és la Maleta del Conte i que tots se la podran endur a casa. L'hauran d'omplir amb el llibre que més els agradi, el seu llibre preferit. Hauran de portar aquesta maleta amb el seu llibre a dins el proper dia de Biblioteca i explicar als companys què explica aquest llibre i per què els agrada tant. 

L'activitat serà semblant al Rei del Conte que feien a 1r però el llibre serà de casa, el seu preferit, i podran explicar allò que vulguin sobre el llibre.

Durant la 2a sessió l'alumne puja a la trona amb la seva maleta. L'obre davant dels companys i ensenya el seu tresor. Amb el llibre a la mà explica l'argument del seu imaginari o el tema i contingut del seu llibre de recerca. Ensenya les imatges i explica per què ha triat aquest llibre o per què aquest llibre li agrada tant.

Avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat

En cada sessió s’avalua la participació, l’autonomia a l’hora de fer la presentació, l’expressió oral en llengua catalana i l’atenció durant les intervencions dels companys

 Avaluació de la dinàmica o estructura

S’ha de valorar i respectar la participació dels alumnes facilitant en tot moment la integració en l’activitat, demanant la col·laboració dels pares i, si s'escau, facilitant la tria del llibre a la biblioteca d'aula.

Ampliació i generalització

Aquesta activitat s’inicia a Maternal B amb el Rei del Conte  i s'amplia a 3r i 4t curs amb el Jo Recomanoi a 3r cicle amb les activitats de promoció de la Lectura.

Curs 2023-2024

GUINEUS

LIBÈL·LULES

LLOPS

LLUERNES


MARMOTES

ORENETES

Curs 2022-2023

GUINEUS

LIBÈL·LULES

LLOPS

LLUERNES

MARMOTES

ORENETES

 Curs   2021-2022

ORENETES

LLOPS

LIBÈL·LULES

LLUERNES

MARMOTES

GUINEUS

CURS 2020-2021

2019-2020

CANGURS

GUINEUS

2018-2019