Fitxes Jo recomano

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

  • Omplir la fitxa “Jo Recomano” correctament (només aquells llibres excel·lents):

-Dades del llibre: Títol, autor, editorial, col·lecció

-Breu valoració argumentada (una frase, màxim dos)

  • Escollir la fitxa adequada segons el nivell del llibre (la verda, la vermella o la blava)
  • Amb la mestra de la Biblioteca penjar la fitxa al taulell del passadís en el seu lloc corresponent