Les col·leccions

Recursos:

F1.-La coberta, la contracoberta, portadella i els textos que parlen del contingut d’un llibre.

P5.- Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup classe.


Indicadors d’avaluació:

CA2IA1 Utilitza la biblioteca escolar amb el guiatge del mestre participant activament en les diferents activitats proposades

CA2IA2 Diferencia els tipus de documents de la biblioteca: imaginaris, còmics, revistes, llibres de coneixements (de recerca), materials audiovisuals, enciclopèdies i diccionaris