Habilitats per a la vida

Les habilitats per a la vida són capacitats per adoptar un comportament positiu que permeti als individus abordar amb eficàcia les exigències i els reptes de la vida quotidiana. Es tracta d'habilitats personals, interpersonals, cognitives i físiques que ajuden a les persones a controlar i dirigir les seves vides, desenvolupant la capacitat de viure amb el seu entorn i aconseguint que aquest canviï.

EL CURS DE LA VIDA

L'adopció
DE SENTIMENTS I COMPORTAMENTS

Assetjament
GENT I FETS QUOTIDIANS