La biblioteca abandonada

Activitat de lectura:

- Importància de la lectura

- Lectura impresa versus lectura digital