CAMPAGNE PUBLICITAIRE DE LECTURE

Activitats realitzades en llengua castellana per promocionar la lectura en tota l'escola:

FRANCÈS - Sessió 1-2-3-4-5 - Campanya publicitària de promoció de la lectura

Llengua de vehiculació: Francès

Agrupament: Grups cooperatius

Recursos:

Expressió oral o escrita de les vivències experimentades en la lectura de textos d'imaginació i literaris i de l'opinió personal sobre els temes que tracten i la manera de tractar-los, adoptant-hi una posició crítica. (P5)

Interès i valoració del text literari com a vehicle de comunicació i d’interacció i com a possibilitat de gaudi personal. (A3)

Voluntat per compartir els sentiments i les emocions suscitats en l’experiència lectora o de visionat de textos literaris. (A4)


Indicadors d’avaluació:

CA2IA3 Té una opinió crítica i personal de les lectures realitzades i la manifesta en les activitats relacionades amb la lectura (tertúlies, recomanacions…).


Desenvolupament:

Se’ls proposa fer una campanya de promoció a la lectura per tota l’escola. Aquesta campanya pot constar de diferents iniciatives a triar pels alumnes: cartells, anuncis a la revista de l’escola, presentacions dramatitzades a les diferents aules, anuncis radiofònics, etc.

La mestra els penjarà a Internet vídeos i exemples de diferents campanyes i en l'última sessió, en grup cooperatiu, realitzaran la tasca escollida.


Material:

Cada grup portarà el que necessiti en funció de l'activitat triada. Si es necessiten cartolines i d'altre material disponible a l'escola, en podran disposar.


Cada grup cooperatiu realitza el seu cartell, vídeo… per penjar per l’escola o en la pàgina web.Curs 2023-2024

EMOJIS

Curs 2022-2023

OBÈLIX

SPYRO

EMOJIS

TRONS

TAMARROS

Curs 2021-2022

SPYROS

TRONS

OBÈLIX

EMOJIS

Altres anys: cercar-ho a la pàgina de Youtube de la Biblioteca Escola Andorrana Escaldes (cliqueu el botó)

YouTube