Maternal

Les aules de Maternal A i Maternal B van a la biblioteca un cop cada quinze dies.

Totes les activitats que es duen a terme pretenen assolir objectius en tres àmbits: la formació d'usuaris, la recerca d'informació i el gust per la lectura.


Els nostres objectius són:

Formació d'usuaris:

- Familiaritzar-se amb l'espai de la biblioteca.

- Conèixer la localització dels llibres adequats a la seva edat (Els Imaginaris de Maternal)

- Conèixer les normes bàsiques de la biblioteca

- Iniciar-se en el préstec de llibres a l'aula


Recerca d'informació:

- Identificar l'objectiu de la recerca i expresar-ho oralment

- Manipular diferents fonst d'informació: llibres de coneixements, contes, revistes

- Identificar imatges, dibuixos o paraules que facin referència a la recerca


Gust per la lectura:

- Adoptar una actitud favorable a l'escolta: atenció, postura i interès pel tema

- Comprendre contes curts, amb suport visual o sense

- Tenir cura dels llibres, manipulant-los correctament

- Gaudir de l'escolta i la lectura de contes