Jo recomano

Recursos:

F1.- La coberta, la contracoberta, portadella  i els textos que parlen del contingut d’un llibre.

F2.- Novel.la, conte, llegenda, poesia, endevinalla 


Vers, estrofa, tornada, protagonista, antagonista, narrador, conflicte

 P2.- Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup classe.

 P3.- Explicació després del visionat o de la lectura de l’argument de la història

 P4.- Expressió oral o escrita de les vivències experimentades en la lectura de textos d'imaginació i literaris i de l'opinió personal sobre ells.


 A1.- Iniciativa per escoltar, llegir i visionar de forma autònoma o amb l’ajut d’adults textos d’imaginació i literaris i sentit crític en la selecció de les obres. 

 A2.- Interès i valoració del text literari com a vehicle de comunicació i d’interacció i com a possibilitat de gaudi personal.

 A3.- Voluntat per compartir els sentiments i les emocions suscitats en l’experiència lectora o de visionat de textos literaris


Indicadors d’avaluació:

CA1IA2 Llegeix de manera autònoma els llibres triats

 CA2IA3 Comenta i recomana, amb ajuda, els llibres llegits


Fins al curs 2017-2018 /inclòs):

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Curs 2023-2024

PIRATES

CORSARIS

ASTEROIDES

PLANETES

SATÈL·LITS

COMETES

ASTRONAUTES

GRAFFITIS

Curs 2021-2022

CORSARIS


COMETES

GRAFFITIS

PLANETES