Jo recomano

Recursos:

F1.- La coberta, la contracoberta, portadella i els textos que parlen del contingut d’un llibre.

F2.- Novel.la, conte, llegenda, poesia, endevinalla


Vers, estrofa, tornada, protagonista, antagonista, narrador, conflicte

P2.- Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup classe.

P3.- Explicació després del visionat o de la lectura de l’argument de la història

P4.- Expressió oral o escrita de les vivències experimentades en la lectura de textos d'imaginació i literaris i de l'opinió personal sobre ells.


A1.- Iniciativa per escoltar, llegir i visionar de forma autònoma o amb l’ajut d’adults textos d’imaginació i literaris i sentit crític en la selecció de les obres.

A2.- Interès i valoració del text literari com a vehicle de comunicació i d’interacció i com a possibilitat de gaudi personal.

A3.- Voluntat per compartir els sentiments i les emocions suscitats en l’experiència lectora o de visionat de textos literaris


Indicadors d’avaluació:

CA1IA2 Llegeix de manera autònoma els llibres triats

CA2IA3 Comenta i recomana, amb ajuda, els llibres llegits


Fins al curs 2017-2018 /inclòs):

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

  • Llegir un llibre a casa

  • Presentar un llibre anomenant el títol, autor, editorial i col·lecció en la llengua del llibre (Català/Francès a 2n cicle// Català/Castellà/Francès a 3r cicle)

  • Recomanar un llibre explicant els fets mes emocionants o rellevants de la història (utilitzant la llengua del llibre).

  • Argumentar la seva opinió

Curs 2022-2023

PIRATES

CORSARIS

ASTEROIDES

PLANETES

SATÈL·LITS

COMETES

ASTRONAUTES

GRAFFITIS

Curs 2021-2022

CORSARIS


COMETES

GRAFFITIS

PLANETES