Biblioteques de les Escoles Andorranes

Descobreix les nostres biblioteques

Sistema Educatiu Andorrà

El sistema educatiu andorrà, com a eix vertebrador de l'educació a Andorra garanteix, des d'una perspectiva pròpia, la unitat del procés educatiu. Es basa en els drets, les llibertats i els principis que s'estableixen en la Constitució i en la Llei qualificada d'educació i desijta seguir les orientacions europees en matèria educacional.