UT 61 SAFARI DE LIVRES

Joc en llengua francesa per conèixer i localitzar els diferents tipus de documents a la biblioteca:

Desenvolupament del Joc:

Es distribueixen els alumnes per equips cooperatius i es reparteixen quatre fitxes a cada grup que representen l'índex o la portada (primera pàgina interna del llibre on hi ha totes les dades) de diferents llibres de la biblioteca: un diccionari o enciclopèdia, un llibre de recerca, un imaginari i un còmic.

Quan es dóna el senyal de començar, cada membre dels diferents grups surt a la recerca del seu llibre.

Un cop trobat el document s'omplen les dades del llibre: títol, autor, editorial, teixell, CDU.

Guanya el primer grup en que tots els seus components hagin omplert correctament totes les dades dels quatre documents