UT 61 SAFARI DE LIVRES

Joc en llengua francesa per conèixer i localitzar els diferents tipus de documents a la biblioteca:

Desenvolupament del Joc:

Es distribueixen els alumnes per equips cooperatius i es reparteixen quatre fitxes a cada grup que representen l'índex o la portada (primera pàgina interna del llibre on hi ha totes les dades) de diferents llibres de la biblioteca: un diccionari o enciclopèdia, un llibre de recerca, un imaginari i un còmic.

Quan es dóna el senyal de començar, cada membre dels diferents grups surt a la recerca del seu llibre.

Un cop trobat el document s'omplen les dades del llibre: títol, autor, editorial, teixell, CDU.

Guanya el primer grup en que tots els seus components hagin omplert correctament totes les dades dels quatre documents

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image