UT 66 NUESTROS PROTAGONISTAS

Activitats realitzades en llengua castellana on elaboraran un fitxer de descripcions dels protagonistes més habituals dels llibres de la nostra biblioteca.

Desenvolupament de l'Activitat:

Després d'haver escollit un llibre a la biblioteca l'hauran de llegir i preparar una descripció acurada del protagonista de l'imaginari destacant les característiques principals: descripció física, personalitat, aficions, actituds...

El redactat el podran fer a l'ordinador i gravar-lo en un pen drive o bé enviar-lo al correu de la mestra de la biblioteca. Els nens que no disposin d'ordinador o ipad el poden escriure a mà a la fitxa de treball.

Durant la 2a sessió es revisarà el treball i s'omplirà la carta del fitxer afegint fotos, imatges o dibuixos del protagonista.