Maternal

Els nostres alumnes de Maternal B (grans) pugen a la Biblioteca una sessió cada quinze dies. Participen en activitats d'animació lectora. Aquest treball, inclou objectius de l'àrea 1 (Aspectes corporals i d'identitat personal) que fan referència als hàbits de treball i a l'interès per participar en diferents activitats, i objectius de l'àrea 2 (Formes de representació) on es treballen aspectes relacionats amb el respecte i l'atenció, l'expresió en llengua catalana i la identificació de la llengua escrita en l'entorn.

CONFINAMENT