Joc de normes

Recursos:

C1.- Coneixement del funcionament de la biblioteca d’aula i d’alguns aspectes del de l’escola per saber on es poden trobar llibres per a la seva edat i de temes del seu interès.

P2.- Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup classe.

P3.- Explicació després del visionat o de la lectura de l’argument de la història


A1.- Iniciativa per escoltar, llegir i visionar de forma autònoma o amb l’ajut d’adults textos d’imaginació i literaris i sentit crític en la selecció de les obres.

A3.- Voluntat per compartir els sentiments i les emocions suscitats en l’experiència lectora o de visionat de textos literaris


Indicadors d’avaluació:

CA2IA1 Utilitza la biblioteca escolar amb el guiatge del mestre participant activament en les diferents activitats proposades


Fins el curs 2017-2018 (inclòs)

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

  • Recordar les normes de la Biblioteca


La Caixa de les Normes: