UT 64 OPINIÓ ARGUMENTADA


OPINION ARGUMENTÉE

Curs 2022-2023

OBÈLIX

TAMARROS

EMOJIS

SPYRO

TRONS

CURS 2021-2022


EMOJIS

SPYROS

TRONS

OBÈLIX

FRANCÈS - OPINIÓ ARGUMENTADA

Recursos:

Indicadors d’avaluació:


CAT - Sessió 1 - Opinió argumentada

Sessió: 1

Títol: Opinió argumentada

Llengua de vehiculació: Francès

Agrupament: individual

Desenvolupament:

b- Crítica literària

Explicarem als alumnes que en una crítica literària hi consten les dades generals de l’obra, un breu resum de l’argument i la valoració personal de qui fa la crítica, la qual ha de procurar basar-se en apreciacions tan objectives com sigui possible. És a dir, no es tracta d’expressar l’opinió personal, sinó una valoració del relat, les il.lustracions si n’hi ha, si és adequat per l’edat que es recomana, si el vocabulari és adient, etc.

Ensenyarem als alumnes un exemple de crítica literària i en comentarem totes les característiques esmentades anteriorment.

Després donarem una fitxa on cada alumne farà la crítica del llibre que ha escollit

Material:

b- Crítica literària: vegeu exemple i fitxa a l’annex o Carpeta Material UT64 Opinió argumentada)

CAT - Sessió 2 - Opinió argumentada

Sessió: 2

Títol: Opinió argumentada

Llengua de vehiculació: Francès

Agrupament: individual

Desenvolupament:

Activitat 8:

b- Crítica literària

Cada alumne llegirà la crítica que ha fet. També es poden penjar a la web de la Bibliolina o en un indret de la biblioteca adequat per aquesta finalitat.

Curs 2020/2021

TRONS                                           

OBÈLIX

MARSUPIS

EMOJIS

ALLBLACKS
CURS 2019 - 2020

TRONS                             ALLBLACK'S

EMOJIS                          MARSUPIS

Curs 18-19

Anys anteriors