Servei de préstec

Activitat que realitzen cada quinze dies .

Els alumnes de 5è i de 6è s'emporten en préstec llibres alternativament en llengua francesa, en llengua castellana i en llengua catalana

Els alumnes han de complir les normes del servei de préstec:

* Portar el carnet

* Escollir un llibre segons el nivell

* Alternar les diferents llengües de l’escola (català/francès/castellà) i els diferents suports (imaginaris/ còmics/revistes)

* Llegir-se el resum de la contracoberta

* Omplir la fitxa del llibre correctament (nom i cognom, classe i data del dia)

* Col·locar la fitxa dins el llibre de retorn

* Col·locar el llibre de retorn dins la caixa corresponent ( 3r cicle blava)

* Buscar a l’agenda la data de retorn i escriure que s’ha de tornar el llibre a la Biblioteca

* Deixar la Biblioteca endreçada

* Tornar el llibre quan toca i si es necessita més temps avisar a la mestra de la Biblioteca

* Canviar el llibre quan aquest no agrada, és massa complicat o massa senzill

* Omplir la fitxa “Jo Recomano” si s’escau (només aquells llibres excel·lents)

* Omplir la Fitxa de Lectura personal amb les dades del llibre en préstec (Títol/Autor/Editorial/Col·lecció) i la valoració numèrica del llibre retornat.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image