Servei de préstec

Activitat que realitzen cada quinze dies .

Els alumnes de 5è i de 6è s'emporten en préstec llibres alternativament en llengua francesa, en llengua castellana i en llengua catalana

Els alumnes han de complir les normes del servei de préstec:

* Portar el carnet

* Escollir un llibre segons el nivell

* Alternar les diferents llengües de l’escola (català/francès/castellà) i els diferents suports (imaginaris/ còmics/revistes)

* Llegir-se el resum de la contracoberta

* Omplir la fitxa del llibre correctament (nom i cognom, classe i data del dia)

* Col·locar la fitxa dins el llibre de retorn

* Col·locar el llibre de retorn dins la caixa corresponent ( 3r cicle blava)

* Buscar a l’agenda la data de retorn i escriure que s’ha de tornar el llibre a la Biblioteca

* Deixar la Biblioteca endreçada

* Tornar el llibre quan toca i si es necessita més temps avisar a la mestra de la Biblioteca

* Canviar el llibre quan aquest no agrada, és massa complicat o massa senzill

* Omplir la fitxa “Jo Recomano” si s’escau (només aquells llibres excel·lents)

* Omplir la Fitxa de Lectura personal amb les dades del llibre en préstec (Títol/Autor/Editorial/Col·lecció) i la valoració numèrica del llibre retornat.