Nos preparamos, recitamos y filmamos. 2a sesión

Activitats realitzades en llengua castellana on es filma la recitació d'una poesia preparada per cada alumne, tenint en compte el ritme, l'entonació, les pauses i la postura corporal

Desenvolupament de l'Activitat:

Cada alumne recita la poesia en llengua castellana que ha escollit, en veu alta, mentre una de les mestres el grava i la resta dels companys l’escolten. Es pengen les gravacions a la pàgina web.

CURS 2020-2021

ISARDS

ASTÉRIX

LLAMPS

SMILES

SMILES

ASTÈRIX

LLAMPS

TAMARROS

ISARDS

Curs 2018-2019

2017-2018

2016-2017:

Desenvolupament de l'Activitat:

Cada alumne recita la poesia de la seva lletra de l'alfabet en veu alta mentre una de les mestres el grava i la resta dels companys

l’escolten. Es pengen les gravacions a la pàgina web.

DE LA A A LA Z POR UN POETA Fernando DEL PASO

2015-2016: