Nos preparamos, recitamos y filmamos 1a sesión

Activitats realitzades en llengua castellana on es preparen una lectura en veu alta tenint en compte el ritme, l'entonació, les pauses i la postura corporal.

Activitat de motivació: Lectura per part de la mestra de la Biblioteca de "LA BRUJA CHIRIPA Y SU PÓCIMA MÁGICA" de Carmen MARTÍN ANGUITA

Vídeo de YouTube

Desenvolupament de l'Activitat:

La mestra proporciona un recull de poesies i els llegeix el títol. Cada alumne escull una i se’ls explica que se l’hauran de preparar per fer una recitació en veu alta davant els seus companys. Hauran de tenir en compte el ritme, pauses, entonació, canvi de veu (si s’escau). La mestra fa de model llegint-ne una. Es distribueixen per tota la biblioteca per preparar-se la lectura i les mestres van supervisant la feina realitzada per fer-los de guia.

- CAST - Sessió 1 - Nos preparamos, recitamos y filmamos posias

Títol: Lectures en veu alta

Llengua de vehiculació: Castellà

Agrupament: Individual

Recursos:

Lectura silenciosa, personal i autònoma de les novel·les, poemes, còmics, revistes o altres textos triats i adequats a l’edat. (P1)

Iniciativa per escoltar, llegir i visionar de forma autònoma textos d’imaginació i literaris, interès en la seva interpretació i sentit crític en la selecció i valoració de les obres. (A1)

Indicadors d’avaluació:

CA2IA2 Mostra iniciativa per llegir textos diversos d’acord amb les seves preferències.


Desenvolupament de l'Activitat:

La mestra presenta als alumnes un recull de poemes en llengua castellana de poetes reconeguts.

Cada alumne escull una poesia, la que més li agradi.

Se’ls explica que s'hauran de preparar la poesia per fer una recitació en veu alta davant els seus companys. Hauran de tenir en compte el ritme, pauses, entonació, canvi de veu (si s’escau). La mestra fa de model llegint-ne una ( "LA BRUJA CHIRIPA Y SU PÓCIMA MÁGICA" de Carmen MARTÍN ANGUITA).

Tanmateix hauran d'apuntar totes aquelles paraules que no entenguin i buscar el seu significat en un diccionari.

Hauran de portar algun objecte representatiu de la seva poesia (objecte, dibuix, disfressa, barret...) el dia de la recitació-filmació.

Es distribueixen per tota la biblioteca per llegir cadascú la seva poesia i apuntar les paraules desconegudes. Amb els diccionaris de la biblioteca començaran a buscar aquestes paraules i escriure el seu significat.


BIBLIOTECA 5º – NOS PREPARAMOS, LEEMOS Y FILMAMOS

Escoge una de las poesias que se te ofrecen. Memoriza o prepárate la lectura de dicha poesia. Deberás tener en cuenta el ritmo, las pausas, la entonación...

Durante la próxima sesión te filmarán recitándola ante tus compañeros.

Copia el poema y anota en ésta página todas aquellas palabras que no entiendas, busca su significado en un diccionario y escribe la definición.


2016-2017

Desenvolupament de l'Activitat:

La mestra presenta als alumnes el llibre DE LA A A LA Z POR UN POETA, de Fernando del Paso.

Cada alumne escull una lletra de l'alfabet i se’ls explica que s'hauran de preparar la poesia per fer una recitació en veu alta davant als seus companys. Hauran de tenir en compte el ritme, pauses, entonació, canvi de veu (si s’escau). La mestra fa de model llegint-ne una.

Tanmateix hauran d'apuntar totes aquelles paraules que no entenguin i buscar el seu significat en un diccionari.

La lletra escollida l'hauran de fabricar a casa amb material reciclable per exposar-la el dia de la recitació-filmació.

Es distribueixen per tota la biblioteca per copiar cadascú la seva poesia i apuntar les paraules desconegudes.


- CAST - Sessió 1 - Lectures en veu alta

Títol: Lectures en veu alta

Llengua de vehiculació: Castellà

Agrupament: Individual / petit grup

Recursos:

Lectura silenciosa, personal i autònoma de les novel·les, poemes, còmics, revistes o altres textos triats i adequats a l’edat. (P1)

Iniciativa per escoltar, llegir i visionar de forma autònoma textos d’imaginació i literaris, interès en la seva interpretació i sentit crític en la selecció i valoració de les obres. (A1)

Indicadors d’avaluació:

CA2IA2 Mostra iniciativa per llegir textos diversos d’acord amb les seves preferències.


Desenvolupament:

Activitat 5: Lectures en veu alta

Proposem diferents activitats a triar-ne una:

1. La mestra presenta als alumnes el llibre DE LA A A LA Z POR UN POETA, de Fernando del Paso (o qualsevol antologia poètica adaptada a l’edat dels alumnes).

Cada alumne escull una lletra de l'alfabet i se’ls explica que s'hauran de preparar la poesia per fer una recitació en veu alta davant als seus companys. Hauran de tenir en compte el ritme, pauses, entonació, canvi de veu (si s’escau). La mestra fa de model llegint-ne una.

Tanmateix s'hauran d'apuntar totes aquelles paraules que no entenguin i buscar el seu significat en un diccionari.

La lletra escollida l'hauran de fabricar a casa amb material reciclable per exposar-la el dia de la recitació-filmació.

Es distribueixen per tota la biblioteca per copiar cadascú la seva poesia i apuntar les paraules desconegudes.


2. La mestra proporciona un recull de lectures i els llegeix el títol. Es fan grups de 2-3 alumnes. Cada grup escull una lectura i se’ls explica que se l’hauran de preparar per fer una lectura en veu alta davant els seus companys. Hauran de tenir en compte el ritme, pauses, entonació, canvi de veu (si s’escau). La mestra fa de model llegint-ne una.

Es distribueixen per tota la biblioteca per preparar-se la lectura i les mestres van supervisant la feina realitzada per fer-los de guia.


Material:

Es pot utilitzar qualsevol recull de lectures o llibres de contes curts que es tinguin a mà. Us ens proposem alguns:

DEL PASO, Fernando: De la A a la Z por un poeta. (Trobareu el llibre escanejat a la carpeta Material UT52 Lectures en veu alta i també a l’Annex)

ORO, Begoña: Lecturas. La pandilla del gato encerrado. 6 primaria. Editorial Cruïlla

REVIEJO, Carlos: Cuentos del Arco Iris. Editorial Vicens Vives

ORO, Begoña: Lecturas para dormir a una princesa. Editorial Cruïlla

CORTIZAS, Antón: Escondites 4t. Projecte Planeta Aigua. Editorial Baula