L'Hibouthèque, le site Web de la Biblibibliolina et les Bibliothèques virtueles

- FRA - Sessió 1 - Hibouthèque / Web Bibliolina


Títol: Hibouthèque / Web Bibliolina

Llengua de vehiculació: Francès

Agrupament: Parelles

Desenvolupament:

Activitat 2: Hibouthèque

La mestra reparteix les contrasenyes als alumnes per accedir al programa de gestió documental “Hibouthèque”.

L’objectiu d’aquesta activitat és que, de forma autònoma, sigui capaç d’accedir a la web general : https://v2.hiboutheque.fr/mediatheques/652-ecole-engordany-andorra-ad/. i poder accedir amb les seves dades i contrassentacontrasenya. Se’ls demana que facin una recerca avançada d’un llibre de coneixements i que el localitzin al seu espai físic.

Activitat 3: Web Bibliolina

Es demana als alumnes que, per parelles, accedeixin a la web de les biblioteques de les escoles andorranes bibliolina.educand.ad/ per accedir a la biblioteca de la seva escola i consultar les activitats realitzades a 5è curs.

Per la propera sessió se’ls demana que facin un llistat de les activitats que es van penjar a la web de 5è curs i que facin una valoració de l’activitat que més els va agradar argumentant la seva opinió.

Material:

Ipad i/o ordinadors

- FRA - Sessió 2 - Catàleg de les biblioteques d’Andorra

Títol: Catàleg de les biblioteques d’Andorra

Llengua de vehiculació: Francès

Agrupament: Parelles

Desenvolupament:

Activitat 4

La mestra de la biblioteca explicarà als alumnes que les biblioteques d’Andorra disposen d’una pàgina web comuna: http://www.catalegbiblioteques.ad

En aquesta pàgina es pot trobar informació de cadascuna de les biblioteques comunals, activitats, concursos, però remarcarem que la part més important i útil és la del catàleg conjunt. Es pot consultar si en alguna biblioteca d’Andorra hi ha un llibre en concret o bé buscar quins documents hi ha sobre un tema. Es farà una demostració de com es fa una cerca i s’explicarà com analitzar els resultats: quina informació ens dóna de cada llibre i en quina biblioteca es pot trobar. Farem èmfasi en la localització i en la secció. Si un llibre el trobem a la sala infantil o juvenil, voldrà dir que es adequat a la seva edat. No anirem a buscar un llibre que està ubicat a la sala d’adults

Els alumnes per parelles exploraran aquesta web per tal de familiaritzar-se amb els apartats que s’han explicat. Per a fer-ho tindran una fitxa amb els passos que hauran de seguir (veure annex).

Caldrà tenir Ipads per a totes les parelles o bé es pot fer l’activitat a l’aula d’informàtica.

El mestre de la biblioteca i el mestre de francès aniran donant suport a les parelles que ho necessitin.

Material:

Ipad, ordinadors

Fitxa de l’Annex o Carpeta Material UT61 Sessió2 Catàleg de les biblioteques d’Andorra