Descobrim Hibouthèque i la web bibliolina

Activitats realitzades en llengua francesa per a que , de forma autònoma, siguin capaços d’accedir a la web general :   https://v2.hiboutheque.fr/mediatheques/652-ecole-engordany-andorra-ad/.   i fer recerques del fons de la biblioteca i dels seus préstecs. Tanmateix, conèixer i utilitzar la web de les biblioteques de les escoles andorranes (bibliolina.educand.ad/) per accedir a la biblioteca de la seva escola i consultar les activitats realitzades.

 CATALÀ - Sessió 1 - Hibouthèque

Títol: Hibouthèque

Llengua de vehiculació: Català

Agrupament:  Parelles


Recursos:

Activitat 3: Hibouthèque

●      Conèixer les dades que cal recollir per identificar o citar un llibre (F1)

●      Coneixement del funcionament d’una biblioteca virtual per trobar-hi novetats, recensions de llibres, opinions de lectors, recomanacions d’obres, de temes o d’autors. (C2)

●      Utilització autònoma, de la biblioteca de l’escola i dirigida de les virtuals, per l’orientació de la lectura personal. (P6)

●      Iniciativa per escoltar, llegir i visionar de forma autònoma textos d’imaginació i literaris, interès en la seva interpretació i sentit crític en la selecció  i valoració de les obres. (A1)


Indicadors d’avaluació:

●      CA2IA1 Utilitza de forma autònoma la biblioteca escolar i virtual per escollir les seves lectures.


Desenvolupament:

Activitat 3

La mestra de la biblioteca explicarà als alumnes que per tal de gestionar el fons documental, totes les escoles andorranes utilitzen un programa que es diu “Hibouthèque”. És un programa que s’hi accedeix mitjançant una web i tots els mestres i alumnes tenen una contrasenya per entra-hi.

En gran grup, la mestra entrarà a la web general :  https://v2.hiboutheque.fr/mediatheques/652-ecole-engordany-andorra-ad/. i a la part de dalt  a MON COMPTE omplirem les  dades d'un alumne i la seva contrasenya.

Localitzaran les diferents pestanyes i s'adonaran de quin tipus d'informació els proporciona el programa (Préstecs en curs, retarda, reserves, historial de préstecs).

Clicant:

Accueil/ecole-engordany-andorra-ad (Escaldes-Engordany Principat d’Andorra)

Ensenyarem als alumnes com es pot fer una recerca a l’apartat “Recherche” (la lupa). Un cop feta una recerca explicarem quina és la informació que ens dóna de cada llibre: títol, autor, resum, editorial, teixell... Aquest darrer molt important perquè és el que ens permet trobar el llibre en el prestatge corresponent.

Després comentarem les diferents seccions de Découvrir

Un cop acabada aquesta demostració es donarà a cada alumne la seva contrasenya i començaran a fer una activitat.

Els alumnes per parelles exploraran aquesta web per tal de familiaritzar-se amb els apartats que s’han explicat. Per a fer-ho tindran una fitxa amb els passos que hauran de seguir (veure annex).

Caldrà tenir Ipads per a totes les parelles o bé es pot fer l’activitat a l’aula d’informàtica.

El mestre de la biblioteca i el mestre d'aula aniran donant suport a les parelles que ho necessitin.

Un cop finalitzada l’activitat, es demanarà als alumnes que a casa facin una recerca del llibre que han agafat de la biblioteca i escriure si els sembla interessant la informació que han trobat i el per què

Material: Ipads, ordinadors i fitxa de l’annex


 - Sessió 2 - Web de la Bibliolina

Títol: Web de la Bibliolina

Llengua de vehiculació: Català

Agrupament: Parelles


Recursos:

Activitat 4: Web de la Bibliolina

●      Coneixement del funcionament d’una biblioteca virtual per trobar-hi novetats, recensions de llibres, opinions de lectors, recomanacions d’obres, de temes o d’autors. C2

●      Utilització autònoma, de la biblioteca de l’escola i dirigida de les virtuals, per l’orientació de la lectura personal.  P6


Indicadors d’avaluació:

·          CA2IA1 Utilitza de forma autònoma la biblioteca escolar i virtual per escollir les seves lectures.


Desenvolupament:

Activitat 4

La mestra de la biblioteca explicarà als alumnes que les biblioteques de les escoles andorranes disposem d’una pàgina web comuna: bibliolina.educand.ad/

L’objectiu d’aquesta web és difondre totes les activitats que fan els alumnes i promocionar la lectura mitjançant opinions, recomanacions, recensions de llibres...

Els alumnes, per parelles, accediran a la web. Exploraran primer, dedicant pocs minuts, les parts d’aquesta web:


-       Objectius i funcions

-       Contacta amb la Bibliolina

-       Projectes conjunts 


I finalment accediran a:

-       Descobreix les nostres biblioteques

per tal d’entrar a la pàgina de la seva biblioteca. És aquí on els mestres hauran de centrar l’atenció dels alumnes per a que vagin indagant i entrant a tots els apartats d’aquesta web.


Material: Ordinadors i/o ipads 

Altres cursos: