6º CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA

Activitats realitzades en llengua castellana per promocionar la lectura en tota l'escola:

6è CAST - Sessió 1 - Campanya publicitària de promoció de la lectura

Llengua de vehiculació: Castellà

Agrupament: Grup sencer

Recursos:

Expressió oral o escrita de les vivències experimentades en la lectura de textos d'imaginació i literaris i de l'opinió personal sobre els temes que tracten i la manera de tractar-los, adoptant-hi una posició crítica. (P5)

Interès i valoració del text literari com a vehicle de comunicació i d’interacció i com a possibilitat de gaudi personal. (A3)

Voluntat per compartir els sentiments i les emocions suscitats en l’experiència lectora o de visionat de textos literaris. (A4)


Indicadors d’avaluació:

CA2IA3 Té una opinió crítica i personal de les lectures realitzades i la manifesta en les activitats relacionades amb la lectura (tertúlies, recomanacions…).


Desenvolupament:

Activitat 5:

El follón de las letras.

La mestra llegeix la lectura “El follón de las letras”, s’explica als nens que escoltaran la lectura d’un llibre relacionat amb la “lectura”.

Al finalitzar la lectura se’ls demanarà la seva opinió argumentada (oral) sobre la temàtica.

Tot seguit se’ls posarà en la situació de la protagonista del llibre: què farien ells si les lletres de tots els llibres de la biblioteca marxessin, o es barregessin degut a la manca d’ús? Què podrien fer per incentivar la lectura al centre? Quines activitats podrien realitzar amb els companys per animar als nens de l’escola a llegir?

Amb totes les sugerències recollides se’ls proposa fer una campanya de promoció a la lectura per tota l’escola. Aquesta campanya pot constar de diferents iniciatives a triar pels alumnes: cartells, anuncis a la revista de l’escola, presentacions dramatitzades a les diferents aules, anuncis radiofònics, etc.

La mestra els penjarà a Internet vídeos i exemples de diferents campanyes i en la sessió 2, en grup cooperatiu, realitzaran la tasca escollida.


Material:

Lectura “El follón de las letras” (Veure Annex o Carpeta Material UT63 Campanya publicitària de promoció de la lectura)


6è CAST - Sessió 2 - Campanya publicitària de promoció de la lectura

Llengua de vehiculació: Castellà

Agrupament: Grup sencer


Recursos:

Expressió oral o escrita de les vivències experimentades en la lectura de textos d'imaginació i literaris i de l'opinió personal sobre els temes que tracten i la manera de tractar-los, adoptant-hi una posició crítica. (P5)

Interès i valoració del text literari com a vehicle de comunicació i d’interacció i com a possibilitat de gaudi personal. (A3)

Voluntat per compartir els sentiments i les emocions suscitats en l’experiència lectora o de visionat de textos literaris. (A4)


Indicadors d’avaluació:

CA2IA3 Té una opinió crítica i personal de les lectures realitzades i la manifesta en les activitats relacionades amb la lectura (tertúlies, recomanacions…).


Desenvolupament:

Activitat 5:

El follón de las letras.

Cada grup realitza la seva tasca per promocionar la lectura al centre

Cada grup cooperatiu realitza el seu cartell, vídeo… per penjar per l’escola o en la pàgina web.


Material:

Material fungible per poder realitzar les diferents tasques, càmara de vídeo, ipad...

Curso 2020-2021

MARSUPILAMIS

ALLBLACKS

OBÉLIX

EMOJIS

TRONSPROMOCIÓN DE LA LECTURA 2020

TRONS

OBÈLIX

MARSUPILAMIS

EMOJIS


Promocionem la lectura 2018/2019

Anys anteriors