À la recherche du livre perdu

Desenvolupament del Joc:

Joc en llengua francesa per familiaritzar-se amb l'espai i fons de la Biblioteca i per aprendre a localitzar diferents documents en aquesta.

Es fan dos equips i s’entreguen 6 il∙lustracions de la coberta de diferents llibres de recerca i de consulta a cada equip. S’explica que, al senyal de les mestres, haurà de sortir un membre de cada equip, amb una il∙lustració a la mà i anar al cartell de consulta a associar la il∙lustració amb un nom i número (CDU). Tot seguit, haurà de localitzar el prestatge i després el llibre corresponent.

Si falla, sortirà el següent membre de l’equip. Guanyarà aquell equip que tingui més encerts en el menys temps possible.