Formació d'usuaris

Recursos:

C1.- Coneixement del funcionament de la biblioteca d’aula i d’alguns aspectes del de l’escola per saber on es poden trobar llibres per a la seva edat i de temes del seu interès.

P2.- Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup classe.


Indicadors d’avaluació:

CA2IA1 Utilitza la biblioteca escolar amb el guiatge del mestre participant activament en les diferents activitats proposades

CA2IA2 Diferencia amb ajuda, els tipus de documents de la biblioteca: imaginaris, còmics, revistes, llibres de coneixements (de recerca), materials audiovisuals, enciclopèdies i diccionaris

A LA RECERCA DEL LLIBRE PERDUT

4t Curs

LA CURSA DELS NÚMEROS DE LA CDU 3r Curs

PIRATES

SATÈL·LITS