QUÈ TREBALLEM A LA BIBLIOTECA

MATERNAL A

Els nens i nenes de Maternal A , durant el primer i el segon trimestre, reben la visita de la Bibliolina a l'aula, que els porta dins la seva maleta, un conte perquè la mestra de la biblioteca els hi expliqui. Al tercer trimestre, seran les Piruletes i els Gira-sols qui baixaran a la biblioteca a veure a la Bibliolina i escoltar un conte.

Als contes que escolten, sempre que és possible, tenen relació amb el centre d'interès que estan treballant a l'aula (el nom de la classe, la tardor, el cos...), així a part de ser una activitat lúdica, també és una activitat educativa on aprenen coses o reforcen aprenentatges ja treballats a l'aula.

En finalitzar el conte, canten tots una cançó que també fa referència al tema treballat amb el conte, fan una activitat (p.e. Pintar els rinxols de la Rinxols d'or) o ballen (La castanyera, el jan petit...).

Les sessions tenen una durada de 45 minuts i son setmanals.

Ves a Maternal A

MATERNAL B

Els infants d'Avions, Bicicletes i Patinets participen en activitats d'animació a la lectura. Aquestes activitats van des de l'escolta i visualització de contes, fins a cantar cançons, realitzar activitats complementàries al conte i el préstec de llibres de la biblioteca.

L'animació a la lectura inclou objectius de l'àrea 1 (Aspectes corporals i d'identitat personal) que fan referència als hàbits de treball i a l'interès per participar en diferents activitats, i objectius de l'àrea 2 (Formes de representació) on es treballen aspectes relacionats amb el respecte i l'atenció, l'expresió en llengua catalana i la identificació de la llengua escrita en l'entorn.

Els contes, cançons i activitats fan referència sempre que es possible, al centre d'interès que treballen a l'aula.

Les sessions tenen una durada d'1 hora 30 minuts 1 cop per setmana, en dos torns de 45 minuts, un torn pels/per les mitjans/es i un altre pels/per les grans.

Ves a Maternal B

1r CICLE

Els nens i nenes de 1r Cicle baixen a la biblioteca setmanalment en sessions de 45 minuts dividits en dos grups, un de 1r i un de 2n.

En aquestes sessions els/les alumnes segueixen treballant el préstec de llibres de la biblioteca i comencen a fer un treball més reflexiu explicant per què els ha agradat o no el conte/llibre que han llegit. Segueixen també escoltant contes que porta la Bibliolina i realitzant activitats complementàries als contes. S'inicien també en la lectura compartida de llibres (actualment aquesta activitat està en pausa per temes de normativa covid).

Amb aquestes activitats els infants tenen com objectius didàctics: escoltar amb interès el conte que explica la Bibliolina, respectar les normes de Racó del conte (seure correctament i respectar el torn de paraula) i . respondre a preguntes de comprensió i reflexió del conte.

Ves a 1r Cicle

2n CICLE

En el marc del projecte del Pla estratègic per a la renovació i millora del sistema educatiu andorrà (Permsea), s’ha definit des del curs 2018/19 una seqüència d'activitats de gust per la lectura, dins el Pla Lector de 2n cicle.

Totes aquestes activitats s’han dissenyat per a que els alumnes desenvolupin una part de la competència 3 (Valorar i gaudir de la recepció i producció de manifestacions literàries orals, escrites o audiovisuals.) que fa referència a que l’alumne sigui progressivament més autònom en les seves lectures i descobreixi el plaer de llegir.

Les activitats que es proposen amb el gust per la lectura son l'escolta de contes, el préstec de llibres, jo recomano (recomanació dels llibres que han llegit), jocs i activitats per treballar les normes de la biblioteca, formació d'usuaris i recerca i lectura compartida.

Amb aquestes activitats les espectatives d'aprenentatge son les següents: comentar lectures, audicions o visionats triats per iniciativa pròpia o suggerits pel mestre relacionant-los amb les seves vivències, motivacions i preferències en la lectura i participar en les activitats Culturals i literàries de l’escola.

Els criteris d'avaluació son: CA1: Pertinència en l’anàlisi de textos literaris i CA2: Valoració crítica de les pròpies preferències literàries, per assolir així l'aprenentatge esperat que consisteix en utilitzar la biblioteca escolar seleccionant documents, llegint, analitzant i comentant les principals característiques dels textos i participant en les activitats proposades.

Ves a 2n Cicle

3r CICLE

En el marc del projecte del Pla estratègic per a la renovació i millora del sistema educatiu andorrà (Permsea), s’ha definit des del curs 2016/17 una seqüència d'activitats de gust per la lectura, dins el Pla Lector de 3r cicle.

Totes aquestes activitats s’han dissenyat per a que els alumnes desenvolupin una part de la competència 3 (Valorar i gaudir de la recepció i producció de manifestacions literàries orals, escrites o audiovisuals.) que fa referència a que l’alumne sigui progressivament més autònom en les seves lectures i descobreixi el plaer de llegir.


Les activitats que es proposen amb el gust per la lectura per 5è son: Introducció a webs de biblioteca, preparació i lectura de poemes, recomanacions de llibres, descoberta del fons bibliotecari i personatge preferit.

Les activitats que es proposen amb els gust per la lectura de 6è son: Introducció a webs de biblioteca, presentació d'un llibre, opinió argumentada, campanya de promoció de la lectura i preferències lectores.


Els criteris d'avaluació de 5è son: CA2 Valoració crítica de les pròpies preferències literàries CA2IA1 Utilitza de forma autònoma la biblioteca escolar i virtual per escollir les seves lectures. CA2IA2 Mostra iniciativa per llegir textos diversos d’acord amb les seves preferències. CA2IA3 Té una opinió crítica i personal de les lectures realitzades i la manifesta en les activitats relacionades amb la lectura (tertúlies, recomanacions…).

Amb aquestes activitats les espectatives d'aprenentatge son les següents: Tria i llegeix textos per pròpia iniciativa segons les seves preferències, comenta i recomana les seves lectures, mostra interès per anar a la biblioteca i participa en activitats culturals relacionades amb la lectura.

Ves a 3r Cicle