Pla de gestió de la biblioteca

Plantejament organitzatiu de la biblioteca

Distribució dels espais


Les normes de la biblioteca

  • Agafem llibres en préstec, els cuidem perquè són de tots i, un cop llegits, els tornem a la biblioteca.
  • Els llibres de la biblioteca s’han de tractar bé evitant doblegar o trencar pàgines. En cas de pèrdua o malmesa d’un llibre, es restituirà o reemborsarà.
  • Entrem amb silenci a la biblioteca i respectem el dret a l’estudi dels companys.
  • No deixarem papers damunt les taules i endreçarem les cadires en sortir de la biblioteca.

Senyalització dels llibres Imaginació

I Llibres d'imaginació.

ICA Llibres d'imaginació Català.

ICA0 El meu primer llibre -Groc.

ICA1 Començo a llegir -Blau.

ICA2 Bon lector -Vermell.

ICA3 Gran Lector -Verd.

JCAN Devoro llibres +12 -Verd.


IEN English book.

IES Libros de imaginación Español.

IES0 Mi primer libro -Amarillo.

IES1 Empiezo a leer -Azul.

IES2 Buen lector -Rojo.

IES3 Gran Lector -Verde.

JESN Devoro libros +12 -Vert.


IPO Livro português.

IFR Livre Français.

IFR0 Mon premier livre -Jaune.

IFR1 Lecteur debutants -Bleu.

IFR2 Bon Lecteurs -Rouge.

IFR3 Grand Lecteur -Vert.

JFRN Dévorer livres +12 -Vert.

CDU de la biblioteca

0 OBRES GENERALS.

000 Obres generals.

010 Bibliografia i bibliògrafes. Catàlegs.

020 Biblioteca, Biblioteconomia i documentació.

030 Enciclopèdies i diccionaris.

050 Revistes generals.

070 Periodisme.

1 FILOSOFIA. PSICOLOGIA.

100 Filosofia.

150 Psicologia.

160 Lògica.

170 Ètica i civisme.

2 RELIGIÓ.

200 Religió.

290 Mitologia.

3 CIÈNCIES SOCIALS.

300 Ciències socials.

310 Estadística. Demografia. Sociologia.

320 Política.

330 Economia. Comerç i consum.

340 Dret i justícia.

350 Administració pública. Institucions.

360 Serveis socials. ONG.

370 Educació.

371 Organització de l'educació.

371.1 Professorat: habilitats, competències, comunicació, formació.

371.2 Organització escolar: plans d'estudi, currículum.

371.3 Mètodes d'ensenyament.

371.4 Sistemes i teories de l'educació.

371.5 Orientació i tutoria.

371.7 Seguretat escolar i prevenció de riscos.

371.9 Necessitats educatives especials. Integració escolar. Atenció a la diversitat.

372 Educació infantil. Educació primària.

372.21 Educació maternal.

372.22 Educació primària.

380 Turisme. Mercats i comerç.

390 Costums, tradicions i llegendes.

4 LLENGUA

400 Llengua.

410 Lingüística i filologia.

420 Llatí.

431 Langue Française.

431(07) Didàctica del francès.

431.2 Llibres de lectura en francès.

433 Llengua Catalana.

433(07) Didàctica del català.

433.2 Llibres de lectura en Català.

434 Castellà.

434(07) Didàctica del Castellà.

434.2 Llibres de lectura en Castellà.

441 Anglès.

441(07) Didàctica de l'anglès.

441.2 Llibres de lectura anglesa.

5 CIÈNCIES PURES.

500 Ciències pures. Ciències naturals.

504 Ecologia i medi ambient.

510 Matemàtica.

520 Astronomia.

530 Física i Química.

550 Ciències de la terra Geologia Meteorologia Climatologia.

560 Animals prehistòrics i fòssils.

570 Ciències naturals - Biologia.

580 Botànica - Plantes.

590 Zoologia - Animals.

592 Invertebrats.

596 Vertebrats.


6 CIÈNCIES APLICADES.

610 Medicina. Anatomia.Fisiologia. Cos humà.

613 Educació per a la salut.

620 Enginyeria. Indústria. Energia. Mitjans de Transport.

630 Agricultura - Ramaderia Caça Pesca.

640 Economia domèstica, Casa, Cuina.

650 Transport, Organització, Comerç. Publicitat.

656.1 Educació vial.

660 Indústries.

670 Fabricació industrial.

680 Oficis, Informàtica.

7 ARTS. ESPORTS. JOCS.

700 Arts. Jocs. Esports.

720 Arquitectura.

730 Escultura.

740 Dibuix. Treballs manuals.

740(07) Didàctica de l'expressió visual i plàstica.

750 Pintura.

760 Arts gràfiques.

770 Fotografia.

780 Música.

780(07) Didàctica de la música.

780.3 Història de la música.

790 Jocs Esports Espectacles.

796 Educació física i esports.

8 LINGÜÍSTICA. LITERATURA. FILOLOGIA.

800 Literatura.

831 Literatura francesa. Poesia. Teatre. Comprensió lectora.

833 Literatura catalana. Poesia. Teatre. Comprensió lectora.

834 Literatura castellana i hispanoamericana. Poesia. Teatre. Comprensió lectora.

9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIES. HISTORIA.

900 Història

902 Prehistòria

904 Historia d'Europa

910 Geografia

911 Atles

920 Biografies - vida d'un personatge

930 Historia de les civilitzacions

AND ANDORRA.

AND.0 Obres generals

AND.1 Filosofia

AND.2 Religions. Mitologia

AND.3 Ciències socials

AND37 Educació

AND39 Costums Tradicions i Llegendes

AND.5 Ciències pures

AND.6 Ciències aplicades

AND.7 Arts Jocs Esports

AND.8 Literatura

AND.9 Història i geografia