Dinamització de la recerca

La biblioteca de l'Escola Andorrana de la Massana promociona el mètode BIG6 com a protocol de recerca. L'objectiu és esdevenir autònonom per a la cerca d'informació.

La investigació pot ser una tasca d'enormes proporcions, però si dividim aquesta gran feina en petites feines, serà més senzill. El mètode d'investigació BIG6 és una manera d'organitzar la recerca en 6 fases.

Heus aquí un resum dels passos en el procés de BIG6:

 1. Definir la tasca. Definir el problema d'informació i elaborar les preguntes.

 2. Estratègies. Decidir quins recursos utilitzar.

 3. Localitzar. Buscar els recursos del pas 2 i començar a buscar informació dins aquests recursos.

 4. Ús de la Informació. Extreure informació rellevant per resoldre pas 1.

 5. Síntesi. Organitzar i presentar la informació (producte final).

 6. Avaluació. Jutjar el producte i el procés d'investigació.

Entendre quina informació s'ha de buscar.

On buscarem.

Localitzar les respostes.

Llegir i entendre les respostes.

Contestar.

Comprovar.

Per ajudar a explicar quina informació s'ha de buscar, utilitzo aquesta plantilla exemple de la Bibliolina (la mascota de les biblioteques EA).

Amb el suport del pòster responem a les preguntes bàsiques per assimilar quina informació volem:

 • Qui? La Bibliolina

 • Què? És una granota (anfibis). Menja mosquits (per això no hi ha mosquits a la biblioteca). És la mascota de la biblioteca.

 • On? Viu en un petit estany vora l'escola.Viu amagada en la biblioteca.

 • Quant? Els alumnes opinen en quin moment visita la biblioteca o surt de l'amagatall.

 • Per què? Els alumnes opinen quin motiu té per venir a la biblioteca.

 • Com? Els alumnes opinen com és. Com obre la porta. Com es desplaça...

 • Curiositats? Els alumnes opinen quin és el seu llibre preferit...

Una vegada s'han treballat les preguntes bàsiques (Què? Qui? On? Com?...), s'introdueix el mapa conceptual com a fitxa de treball per realitzar la recerca.

Exemple, realitzem una recerca del personatge Astèrix:

 1. Definir la tasca. Definir el problema d'informació i elaborar les preguntes. Qui és Astèrix? Què és Astèrix? Com és Astèrix? On viu Astèrix? Quan? Per què?

 2. Estratègies. Decidir quins recursos utilitzar. En aquest cas: Còmics d'Astèrix.

 3. Localitzar. Buscar els recursos del pas 2 i començar a buscar informació dins aquests recursos. Agafar en préstec còmics de la biblioteca per buscar informació.

 4. Ús de la Informació. Extreure informació rellevant per resoldre pas 1. Extreure informació dels còmics.

 5. Síntesi. Organitzar i presentar la informació (producte final). Completar la fitxa de recerca

 6. Avaluació. Jutjar el producte i el procés d'investigació.

Avaluació

La recerca com aprenentatge ha de ser avaluable i, en aquest cas amb competències genèriques.

Activitat complementaria: