Escollim els llibres

Escollim els llibres per la biblioteca

Descripció

Democràticament, els alumnes escullen els llibres per la biblioteca

Desenvolupament

L’animació lectora consisteix a decidir quins llibres s'adquireixen per la biblioteca del centre. S'assigna un pressupost per la compra de llibres (50€) a la classe i democràticament, mitjançant tres rondes de votacions s'escullen quins llibres els alumnes volen. Es compren els llibres més votats dins del límit pressupostari assignat.

En aquesta sessió els alumnes han de prioritzar quins llibres adquirim dels proposats en la sessió Comprem llibres.

Producció final curs 2020-2021.