Dinamització de la lectura

Activitats i lectures per afavorir el gust per la lectura.

Una de les funcions de la biblioteca i del bibliotecari es fer gaudir de la lectura.

La lectura és un dels principals instruments d’aprenentatge. Una bona comprensió lectora constitueix un factor clau per conduir l’alumnat a l’èxit escolar; per això és important que la lectura es trobi present a tota l’escola.

En aquest sentit, la biblioteca de l’escola ha de jugar un paper important en el foment d’actituds positives al voltant de la lectura i en la consolidació d’hàbits de lectura en l’alumnat.

Lectura conjunta

Animació lectora:

El diario de Ana Frank

Animació lectora:

Lazarillo de Tormes

Gust per la lectura